Monday, 30 September 2013

మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం కదిలింది

మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం కదిలింది
ప్రశ్నించే నేర్పు ,పరిగెత్తే ఓర్పు పరాక్రమమే  అది చూపింది

మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం కదిలింది
సంపన్నుడి సంపద ,అధికారుని అర్హత నిగ్గ దీసి అది అడిగింది

మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం కదిలింది
దోపిడీ తత్వాన్ని ,దళారీ వ్యవస్థలను అది నిల దీసింది

మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం కదిలింది
ఎన్నుకోబడ్డ రాజకీయ నాయకుల వెన్నులోంచి చలి పుట్టించింది

మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం కదిలింది
బాబాల  ముసుగులొ బట్టేబాస్  గాళ్ళను బట్టలూడదీసి కొట్టింది

మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం కదిలింది
ప్రజా ధనాన్ని ప్రజా సంక్షేమం  పేరుతో మింగిన వాణ్ని కక్కిన్చిందీ

మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం కదిలింది
తప్పు దోవ చేరు తప్పు చేయు వాని నిబ్బరాన్ని గుద్ది వమ్ము చేసింది

మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం కదిలింది
మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం కదిలింది

Monday, 16 September 2013

ఎవ్వడెవ్వడు ఎక్కడైనను

ఎవ్వడెవ్వడు  ఎక్కడైనను
ప్రేమ ఉన్మాదిగా మారుతున్నాడో

ఎవ్వడెవ్వడు  ఎక్కడైనను
ఆడదని అలుసుగ  పలుకుతున్నాడో

ఎవ్వడెవ్వడు  ఎక్కడైనను
మగువ ఒంటరని మాటు వేస్తు ఉన్నాడో

ఎవ్వడెవ్వడు  ఎక్కడైనను
అబల ను అంగడి సరుకుగా  చూస్తూ ఉన్నాడో

ఎవ్వడెవ్వడు ఎక్కడైనను
వనితని తన  కామానికి బలి చేస్తూ ఉన్నాడో

ఎవ్వడెవ్వడు ఎక్కడైనను
తల్లి చెల్లిని మరచి పోతున్నాడో

ఎవ్వడెవ్వడు ఎక్కడైనను
అమ్మాయిలను  ఆటబొమ్మలుగ  మార్చుతున్నాడో

ఎవ్వడెవ్వడు ఎక్కడైనను
వావి వరసలు మరుస్తూ ఉన్నాడో

ఎవ్వడైనను ఎంతటి వాడి నైనను
కండకావారముని  గుండె బెజారిల్లేట్టుగ

శిక్షించి  శిక్షించి

ఏకి పారెయ్ ఈ వ్యవస్థ నుండి 

Wednesday, 28 August 2013

Hyderabad has developed a lot

Hyderabad has developed a lot
Hyderabad has developed a lot
Hyderabad has developed a lot

yes ofcourse it has developed..

to make rich richer...there are Corporate schools
to make rich richer...there are Business schools
to make rich richer...there are Corporate Hospitals

But,what about other things

we have Osmania hospital..as it was few decades back
we have Hussain sagar ...worse than as it was few decades back
we have Government schools..worse than as it was decades back


we have changed a lot

we adopted corporate culture in many aspects of life

right from Begging to Digging
Teaching to Eating
Blessing to Borrowing

Buildings are growing taller and taller
Ground water is depleting layer by layer

People died earlier because no medicine for the disease
People die now as we cultivate and grow a disease

There were rickshaw pullers,who worked hard to live
Now many leg pullers who ditch to live

ya,developed a lot

GHMC :- less work more funds
Traffic Police:- less control more collection
City Police :- Protection, less to Pubic more to Politicians
R&B :- daal the jao daal the jao daal the jao...
PCB: was it there?

गिर गया रुपय्या

अरे रूपये का कीमत गिरा ....
सरकार का तो सर फिरा  ....
देश अपना लुट गया   .....
आम आदमी थो मर गया  .....

बोलेतो ?

आमदानी वही है बय्या
खर्चा  डबल  होके  हम दुबय्या

सरकार का तो मत मर  गया
अपनेको घोटालो से  डुबो दिया

राजा खावु  बने लुटेरा
प्रजा बने बली का बकरा

enna  rascala ...u  mean  bakraa

बली का बकरा होगये बय्य ...बली का बकरा

enna problem ?

3 0  रुपया किलो चावल ,मिल जाए  अब आधा किलो
7 5 रूपये का litre petrol ,अब 1 0 0  रूपये निकालो पुत्तर
महंगाई की रोक नहीं किसमे ,अब आस लगावो ऊपर भगवान में

सरकार की तो  रीत ही ऐसी
लुटेरो को लूटके देते
कसाईयों को काटके  देते
न मन भरा तो  मार के  खाते

पूच ने  वालो पूछ थे रहते
 मछार है बोलके मार गिराते
cockroach जैसे कुचल ते  रहते
इंसानियत ग गला घोटते  रहते

बापरे बाप  ये क्या होरेला है

बय्या अपन कहा जारेला है   ...?

Monday, 19 August 2013

Politician... Now and Then

Then the Politician marched in front
Now the Politician stood at back

Then the Politician motivated
Now the Politician provocated

Then the Politician act on need
Now the Politician act on greed

Then the Politician stood for people
Now the Politician stood for power

Then the Politician had Ethics
Now the Politician has gimmicks

Then the Politician dared to go in public
Now the Politician needs protection

Then the Politician full of knowledge
Now the Politician full of Money

Then the Politician wore Kaddar
Now the Politician wears Khaddar along with Golden ornaments

Then the Politician went to jail for freedom
Now the Politician went to jail for greedom

Then the Politician stood for a cause
Now the Politician stood for his cause 

Then the Politician wore “Gandhi Topi”
Now the Politician” pahnaayenge sabko Topi”

Sunday, 18 August 2013

జై కిసాన్

నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు
ఆకాశానికి ఎగబాకుతుంటే
హహాకారేలే చేస్తున్నాం

అదే

నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు
అధపాతానికి కుంగిపోతుంటే
రైతన్న పరిస్థితి
ఏనాడైనా తలచామా

సమీక్షలు సదస్సులూ
ఉద్యమాలు ఊరేగింపులూ
ఏమీ చేత కాక
ఎవ్వరూ రైతన్న తోడు రాక

ఆర్థిక పరిస్థితికి కుంగిపోయి
ఆత్మహత్యలే వారు చేయగ
ఎనాడైనా వారిని పట్టించుకున్నమా

ధరలు రెట్టిమ్పైనా
రోడ్డున పడవెవరీ బ్రతుకులు

ధరలు కుంగినప్పుడు
రైతన్నకుటుంబానికి  లేవు తిండి  మెతుకులు

జై కిసాన్ జై జవాన్
అంటున్నాం ఎప్పటినుండో
జవాన్ కి కావలసిన ప్రాత్సాహం
ఇవ్వాల్సిన శిక్షణ
కూర్చాల్సిన రక్షణ

లేదెందుకు  కిసాన్ కి

స్ఫూర్తి దాయక  రక్షణ వ్యవస్థకి
దూరమైతె  రక్షకుడు
బ్రతకడమే  బరువై
వ్యవసాయాన్నే  విడనాడితే రైతు

ధర్మో రక్షతి చెసే వాడేవ్వడురా
ఆకలైతే  అన్నం పెట్టే వాడెవ్వడురా

Wednesday, 31 July 2013

The state of our IAS and IPS officers

If you don’t work sincerely
You are kicked
If you work sincerely
You are killed

If you don’t put efforts
You are abused
If you put,
You are suspended

If you continue without complain
You are made scape-goat
If you complain against the system
You are attacked

If you oblige politicians
You are used
If you don’t
You are transferred

If you are corrupt
You grow and become rich
If you don’t
You hardly meet your ends

What a pathetic situation is
The state of our IAS and IPS officers
Work and no-work ends in pain

God knows the part of gain

Friday, 26 July 2013

राज बब्बर का डाबा

अरे जनता क्यों बड़क रहा है 
नेता क्यों किसक रहा है 

खुश होनेका समय आया 
राज बब्बर का ढाबा आया  

एक रुपे में चाय देगा 
पांच का वडा पाँव 
बारह रुपे का खाना 

30 रुपए में आम आदमी की कमाई 
12 रुपए  में खाने का उपलब्दी 
वाह रे सरकार 
क्या ज़माना  फिर दिक् लायी 

परेशान की बात नहीं है 
Franchisee के लिए लाइन लगादे 
2 % commission  देगा 
राज बब्बर का ज़रा पता लगादे 

Wednesday, 26 June 2013

స్త్రీ

దేశంలో పూజింప బడుతుంది ఓ స్త్రీ 
దేశంలో అధికారం చేలాయిన్స్తుంది  ఓ స్త్రీ 
దేశాన్ని ప్రగతి పదంలో నడిపిస్తుంది ఓ స్త్రీ 
దేశానికి గౌరవం తెచ్చి పెడుతుంది ఓ స్త్రీ 

దేశంలో పిల్లలను పోషిస్తుంది ఓ స్త్రీ 
దేశంలో సంస్కారమ్  నేర్పిస్తుంది ఓ స్త్రీ 
దేశానికే ఆలోచన రేకేత్తిస్తున్నదో   స్త్రీ 
దేశంలో  దురాచారాన్ని  తరిమేస్తున్నదో   స్త్రీ 

దేశంలో వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని ఎలుతున్నదో   స్త్రీ 
దేశంలో ఇంటి దీపాల వాలే వేలుగుతున్నదో స్త్రీ 
దేశంలో ఇంటిల్లపాదిని ఆదుకుంటున్నదో స్త్రీ 
దేశంలో గౌరవమ్ పొందుతున్నదో  స్త్రీ 

అదే ఈ  దేశంలో 
అవమానం కి గురి అవుతున్నదో స్త్రీ 

ఆడపిల్ల పుట్టుకే అయిష్టం  కొందరికి 
పుట్టినా పెంపకం అనవసరం మరికొందరికి 
మానవతా విలువలను మట్టి కరిపిస్తునే ఉన్నా 
మనకేం పట్టనట్టు ఉంటున్నాం ఈ  దేశంలో 

తప్పు ఎక్కడో తెలుసుకో లేకనా 
ఆ తప్పు మనలో,
 ఏ మూలో  ఉందనా 
సమాజంలో ఎక్కడైతె  మనకెందుకు లే అనా 
అదే సమాజంలొ  మనం కూడ  ఉన్నామని మరిచామా 

ఆత్మ శోదన అవసరం అందరికి 
ఇంటి-బయట ఓ కన్నేసి ఉండాలి ఎప్పటికీ 


Friday, 21 June 2013

కుళ్ళి పోయిన సమాజానికి నే సాయ పడలేను..........

కుళ్ళి పోయిన సమాజానికి
 నే సాయ పడలేను
 అని 
ఎదురు తిరిగిన ప్రకృతికి 
ఏమని సమాధానము చెప్పను 

నీ ధాటికి ఎగిరి పోయిన 
గుడిసెలను చూపనా 
నీటిలో కొట్టుకు పోయిన 
జీవులను చూపనా 

అధికారమధంతో అందలెక్కి కూర్చున్న 
ప్రభుత్వాలకేమి తెలుసు 
జీవుల బ్రతుకులు 

స్వార్ధంతో సరసం 
ప్రకృతితో చెలగాటం
నియమాల ఉల్లంగనమ్

30 రూపాయల తో సామాన్యుడి జీవనం
ప్రాజెక్టు లంటూ ఇబ్బడి-ముబ్బడి లెక్కల సారం  
తప్పుడు లెక్కల పారాయణం

అధికారం కోసం అందెలు ఎగబాకి 
ఆస్తి అంతస్తులను పెంచి ఆత్మ గౌరవం విడనాడి 
మానవతా విలువలను మట్టి కరిపించిన వారిని
ఏ మాదుకోమని కోరను

కరునించవా పేద ప్రజలను చూసి 
ఆపుము ప్రయతాన్డవము 
చేయుము  జీవులకు సాయము 


Friday, 14 June 2013

Hi-Tech Schools

ఊసరవెల్లి చేష్టలంట 
సంవత్సరానికో రకం  డ్రెస్ అంట 

డిజిటల్ స్కూల్స్  అంట 
గంపడేమో  బుక్సంట 

Inflation అంతా ఇక్కడేనంట 
Concession మాత్రం అడగొద్దంట 

Hi-tech City లోన 
Schools  టెక్కులే వేరంట  

Qualified teachers యే కరువంట
 ఆయాలే  బరువంట

Library యే లేదంట  
Toilet లే గబ్బంట 

Ground ఏమో లేదంట 
Video-games ఆడిపిస్తారంట

Physical fitness అవసరం లేదంట 
Mentally ఎదగాలంట 

Hi-tech City లోన 
Schools  టెక్కులే వేరంట  

Dress వారే ఇస్తారంట 
ధర ఏమో Double అంట 

Books వారే ఇస్తారంట 
అడిగినంత ఇవ్వాలంట 

Diary cost వేరంట 
Tie,Belt,shoes గట్రా additional అంట 

Hi-tech City లోన 
Schools  టెక్కులే వేరంట 

మనిషిగా ఎదగానీయక 
మర-మనిషి తో పోటీకి  పోగ 

Emotions కి విలువనీయక 
Logic లతో అన్ని కొలువగ 

ఉన్న Society కి దూరం చేసి 
Global citizen  ని చేయ 

Hi-tech City లోన 
Schools  టెక్కులే వేరయ

Wednesday, 5 June 2013

మ్యాచ్ ఫిక్సింగు

కాన్పుకోసమై హాస్పిటల్కి మేమెల్లితె
 ఆపరేషన్ అని చెప్పి ఆదుర్డానే  పెంచి 
టెస్టింగ్ నుండి మందుల బిల్లింగ్ వరకు డాక్టర్ల ఫిక్సింగు

స్కూలు ఫీజు పెంచడానికి రులు గట్రా లేవని  
మరో స్కూలు కి పంపిస్తే 
సర్కారు ఎవ్వడని ప్రైవేటు స్కూల్స్ ఫీజు  ఫిక్సింగు

I T పుణ్యామా అని  సాఫ్ట్వేర్  ఇంజనీరింగ్ చేస్తె 
ముందు  NO Vacancy అంట,Back door Entry అంట 
HR  నుండి   Agency వరకు అంతా మ్యాచ్ ఫిక్సింగు

ఒక పార్టీ సిద్ధాంతాలునచ్చక మరొక పార్టీకి ఓటేస్తే 
మెజారిటీ కరువైందని ఒకరకం ఫిక్సింగు

జీవితమే ఆటని 
ఆటనే స్ఫూర్తి అని 
ఎన్ని సార్లు ఓడిన 
ప్రయత్నమే ఉండాలని,నేర్చుకున్న  ఆటకూడ
బ్రస్టు పట్టించె
ఈ మ్యాచ్ ఫిక్సింగు

పుట్టిన దగ్గర నుండి చచ్చే వరకు 
ఫిక్సింగులె  ఫిక్సింగులు

Tuesday, 4 June 2013

ఎం చేద్దాం ?

గల్లీ గల్లీల్లో  సిల్లీ సిల్లీ వార్తలు  సేకరించి 
లొల్లి లొల్లి చేసే  టీవీ చానల్లు 

కల్ల -బొల్లి మాటలతో ఏమ్మర్చే నేతలని 
కుళ్ళి కుళ్ళి దిగజారిన రాజకీయ వ్యవస్థని 
కుల్ల బొడిచే దమ్మున్నా 

దలారీ తనమెందుకు ?

సొల్లు గాళ్ళ సోంబేరి గాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ లు మాని 

స్వంతంగా ఎదిగిన,వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్నేస్తాపించిన
నలుగురికీ ఉపయోగపడిన వ్యక్తులనైనగూర్చి
స్ఫూర్తి దాయక ఏమైనా చేయన్డిక 

సమయానికి తగు విలువ 
వ్యాపార ప్రకటనలతో నువు కొలవగ 

సరదాకని టీవీ చూసి చూసి 
సన్నాసులె అవుతున్నారిక్కడ 


Tuesday, 23 April 2013

क्या .....फर्क पडता है ?


देश में पूजित होती है स्त्री 
देश में  अधिकार चलाती  है एक स्त्री 
देश को आगे बडाती  है एक स्त्री 
देश को सम्मान लाती  है एक स्त्री 

देश में बच्चों को पालती है एक स्त्री 
देश में संस्कार सिखाती है एक स्त्री 
देश में विचार जगाती है एक स्त्री 
देश में दुराचार पे लडती है एक स्त्री 

देश में कारोबार चलाती है एक स्त्री 
देश में घरोंको  सुधारती  है एक स्त्री 
देश में आदरणीय होती है स्त्री 

और इसी देश में अपमान होरही है एक स्त्री 

पैदाईश न पसंद किसीको यहाँ 
परवरिश न जरूरत  किसीका मानना यहाँ 
इंसानियत का गला घोट ,अपमानित करे कोई यहाँ 
इन्सान बने हम,पर इन्साफ न दिला सके यहाँ 

कहाँ कमी है टटोल ले 
समाज में  या हम में 
सिस्टम में या सिर्फ हम में 

घर में,आस पास में क्या होरहा है 
ध्यान  रखे हम ज़रा 
आवश्यकता पे alert होजाए ज़रा 


Wednesday, 17 April 2013

క్షణ క్షణం

క్షణ క్షణం 
అనుక్షణం 
ఎగిరి పడే  మహాసాగరం 
ఎక్కడ చూసినా గందరగోళం 

ప్రతి ఒక్కడి స్వార్ధంతో 
చీల్చిన ఈ భూగోళం 
పట్ట  పగలె దోపిడీల మారణహొమం 

విష పూరిత మృగాలతో నిండిన ఈ జనారణ్యం 
కాటేయడానికి  కాచుకున్న రాజకీయ సర్పం 

Wednesday, 20 March 2013

ఓటు తిరస్కార హక్కు(Right to Reject)

రాజకీయపు  చెదలు  తొలుగు 
రాజ్యాంగంలో  వస్తె మార్పు 
ఎన్నుకునే  హక్కు ఉన్న మనకి 
ఎదురించేందుకు  లేదెందుకని 

పోటీలో ఉన్న అబ్యర్ధులు 
ఓటుకి  అర్హులు కానప్పుడు 
గుడ్డిలో మెల్ల వెతికే 
కర్మ మనకెందుకు 

అబ్యర్దులను  తిరస్కరించె 
అధికారం కావాలి 
కొత్త అభ్యర్దులను అడిగె 
పరిస్తితియె  ఉండాలి 

ఏ పార్టీ అయితేనేమి 
ఏమార్చటానికి 
చిత్తశుద్ది ఉన్నదెవరొ 
వివరంగా తెలియాలి 

ఆత్మ శోధన  అన్నీ పార్టీలకు అవసరం 
లేకుంటే తొందరలో పార్టీలు నిర్జీవమ్ 

Saturday, 9 March 2013

వోటు......నువ్వెటు?

విద్యార్హత కల్పిస్తే విలువ మీకు దక్కేను 
పని అవకాశం కల్పిస్తే ప్రచార ఖర్చు మిగిలేను 

కష్టించిన ప్రతి ఒక్కడి కష్ట ఫలి మిగిల్చ గలిగితే 
ప్రతి ఒక్కడికి అవకాశం వాడి అర్హత తీరు కల్పిస్తే 

సబ్సిడీల కోసం ఆర్రులు చాచే పరిస్థితి ఉండదురా 
సంక నాకి పోయే సన్నాసులు మిగలరురా 

వచేస్తున్నాయ్ ఎలక్షన్లు వడి వడిగా వేగంగా 
కుస్థీలకు పార్టీలు అవుతునాయ్ సిద్ధంగా 

అరకొర కోరికలకు అర్రులు చార్చకుండ
ఆలోచించి వేయండి వోటు మీరు ఇకనైనా 

ఆరుపదులు దాటింది స్వాతంత్రం వచ్చి మనకి 
అద్దంలో మొహం చూసుకో,పరిస్థితి నీది మారిందా 

నిజాయితీకి నీల్లోదిలేసారన్నావు 
కుంభ కోణాలు ఎంతేక్కువైతే అంత రికార్డులె అన్నావు 
రౌడీ  రాజ్యం ఎలుతున్దన్నావు 
ధరలకు రెక్కలోచ్చాయన్నావు 
రైతులకేమో ధరలే లేవన్నావు 
అన్ని పెరిగిపాయె జీతం తప్ప అన్నావు 

వోటుకి  నోటుకి లింకు పెట్టకుండ
సారాకి బ్రాదీలకు లొంగకుండ 
చీరె రవికలకు ఆశపడక 

వోటు తో చరిచి  ఈ రాజకీయ వ్యవస్థని 
అప్పుడు....
నిగ్గదీసి అడుగు ఈ సిగ్గు లేని సమాజాన్ని 
మారదు  లోకం నువ్వు అనమాక 
మారుతుంది లోకం నువ్వు మారక 
మార్పు కోసం తనవంతు చేసాక 

Monday, 14 January 2013

LIke YOU....

Get the peace from inner-self
Earn the money by striving your-self
Choose the way with the open mind
Enlighten yourself while you learn
Make the shelter for you and others
Choose your people with love and affection
Help the need who are not that greed
Praise the worthy but not criticize
Follow the Religion what your Heart says
For,the World you wanna
wanna People like YOU

Friday, 11 January 2013

Doma Doma don't bite...A request

Doma Doma (దోమా దోమా ) don't bite
please leave me, this night

I may have a good dream
In-between I don't want to scream

I can donate you my blood
Promise,not to fall on another bed

Energy you can take from me
No disease injecting me

If not,you repent a day and cry
leaving me into bay to die